"Das kleine Wunder hat einen Namen: CarambaSyd."

Friskvårdspeng

Hur använder man bäst sin friskvårdspeng?

Många företag har en årlig friskvårdspeng som ska hjälpa till att täcka avdragsgilla kostnader för friskvårdsaktiviter för den anställde som gymkort, gympakort eller massage.

Jag tycker detta är bra. Att anpassa möjligheten för individen är smart!
Tyvärr så är det ganska få friskvårdspengar som utnyttjas. På ett vanligt företag så kanske 10-20% skaffar gymkort, eller använder massage, om det inte är lättillgängligt.

Självklart ska man som företag ska se till att friskvårdspengarna verkligen används, och att dom ger nytta!
Ska man vara lite krass så hade dom som tränar regelbundet fortfarande tränat regelbundet, även om dom inte hade fått något bidrag...

    T ex så kan man göra så här:
  • Ge anställda gymkort med motkrav - gratis kort mot 10-20-40 träningar (personlig gräns?) på ett år. Erbjud stödaktiviteter - hjälp med målsättningar, uppföljning av träning, osv så att kortet verkligen används och att friskvårdspengen får avsedd effekt. Jag erbjuder tjänster för detta, ifall det inte ingår i gymkortet.
  • För dom som behöver komma i form på något sätt, men inte är intresserade av gym - erbjud stöd för detta också. Någon kanske vill komma igång med att springa/simma men har svårt att få in rutinerna i vardagen. Det finns många knep att ta till för detta, fråga mig!
  • Erbjud massage på arbetsplatsen så att fler kan använda sin friskvårdspeng för detta, utan långa avbrott från arbetet.
  • Använd friskvårdspengen till gemensamma aktiviterer - bowla på lunchen, gemensamma gympapass. Ni får med många på detta sättet!

Ett annat alternativ är att skrota frisvårdspengen helt och istället använda den budgeten till hälsoprofilbedömningar, individuella aktiviter för varje individ och företagsaktiviteter i friskvårdsanda som Lundaloppet. Jag kan hjälpa er att utforma detta.

Frågor? Ring mig nu på 0703-668646 eller skicka ett mail till markus@carambasyd.se :-)