"Long life CarambaSyd."

Nya föreskrifter för arbetsmiljön 31 mars - är du redo?

Ett par grundläggande saker för att trivas och fungera på sitt arbete handlar om bra relationer med kollegor och chefer, rimliga krav och förutsättningar att göra ett bra jobb.

De nya föreskrifterna AFS 2015:4 angående Organisatorisk och social arbetsmiljö tydliggör detta till krav på en arbetsgivare och blir ett verktyg att förbättra organisationen med.

Så ifall du redan leder en glad och välmående organisation, innebär föreskriften att ni behöver dokumentera detta i ert systematiska arbetsmijöarbete och kanske sätta mål kring detta.

Ifall ni inte funderar så mycket på detta idag så innebär detta en bra möjlighet att växa som chef och få ett företag som fungerar bättre än idag - missa inte detta!

Läs gärna en sammanfattning här (pdf)

Eller mer hos arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/